جهت خرید تلفنی بلیط در سراسر ایران با شماره ۰۹۱۵۹۲۳۹۷۱۴ تماس حاصل فرمائید .

ساعات کار واحد فروش و پشتیبانی از ساعت ۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰

تلفن پشتیبانی شبانه از ساعت ۲۴ تا ۷ صبح ۰۹۱۵۱۰۹۸۸۹۵

تلفن های واحد پشتیبانی :                                                       ایمیل :

۰۹۱۵۹۲۳۹۷۱۴                                                          info@azmesafar.ir

۰۹۱۵۱۰۹۸۸۹۵

۰۹۳۹۴۰۳۳۶۷۶

۰۹۳۳۷۷۱۴۴۲۳